SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovRodina a štvrté prikázanie
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2197

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 4. lnok TVRT PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 

2197 tvrtm prikzanm sa zana druh tabua zkona. Toto prikzanie ukazuje poriadok lsky. Boh chcel, aby sme si po om ctili svojich rodiov, ktorm vame za ivot a ktor nm odovzdali poznanie Boha. Sme povinn cti a vi si vetkch, ktorch Boh pre nae dobro obdaril svojou autoritou.(1897)

KKC2198

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 4. lnok TVRT PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 

2198 Toto prikzanie vyjadruje v kladnej forme povinnosti, ktor treba plni. Uvdza prikzania, ktor po om nasleduj a ktor sa tkaj osobitnej cty k ivotu, k manelstvu, k pozemskm dobrm a k slovu. Je jednm zo zkladov socilneho uenia Cirkvi.(2419)

KKC2199

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 4. lnok TVRT PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 

2199 tvrt prikzanie sa vslovne obracia na deti v ich vzahu k otcovi a k matke, lebo tento vzah je najuniverzlnej. Takisto sa tka prbuzenskch vzahov s almi lenmi rodiny. iada, aby sme preukazovali ctu, lskavos a vanos starm rodiom a predkom. Vzahuje sa napokon na povinnosti iakov voi uiteom, zamestnancov voi zamestnvateom, podriadench voi svojim predstavenm, obanov voi svojej vlasti a voi tm, ktor ju spravuj a v nej vldnu.
Toto prikzanie zaha a predpoklad aj povinnosti rodiov, porunkov, vyuujcich, vedcich, vysokch ttnych radnkov, vldnych initeov a vetkch, ktor vykonvaj moc nad inmi alebo nad spoloenstvom osb.

KKC2200

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 4. lnok TVRT PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 

2200 Zachovvanie tvrtho prikzania m svoju odmenu: Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho il na zemi, ktor ti d Pn, tvoj Boh! (Ex 20,12). Zachovvanie tohto prikzania prina spolu s duchovnm ovocm aj asn ovocie pokoja a blahobytu.(2304) A naopak, nezachovvanie tohto prikzania spsobuje vek kody spoloenstvm i jednotlivm osobm.