SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovRÍMSKY PÁPEŽ
Zobrazova/Nezobrazova

KKC882


882 Ppe, rmsky biskup a nstupca svtho Petra,(834) je stlym a viditenm princpom a zkladom jednoty biskupov,(1369) ako aj mnostva veriacich. Lebo rmsky ppe(837) m na zklade svojho radu Kristovho zstupcu a pastiera celej Cirkvi pln, najvyiu a univerzlnu moc nad Cirkvou, ktor me vdy slobodne vykonva.