SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovPrvé prijímanie detí
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1244


1244 Prv prijmanie Eucharistie. Ke sa novopokrsten stal Bom dieaom a obliekol si svadobn rcho, je pripusten na Barnkovu svadobn hostinu a prijma pokrm novho ivota, Kristovo telo a krv. Vchodn cirkvi si uchovvaj iv vedomie jednoty uvdzania do kresanskho ivota,(1292) a preto dvaj svt prijmanie vetkm novopokrstenm a birmovanm, a to aj malm deom, pamtajc na Pnove slov: Nechajte deti prichdza ku mne! Nebrte im (Mk 10,14). Latinsk cirkev vyhradzuje pristpenie k svtmu prijmaniu tm, o dosiahli vek pouvania rozumu, a zameranie krstu na Eucharistiu vyjadruje prinesenm novopokrstenho dieaa k oltru na modlitbu Ote nᚓ.