SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovPrisľúbenie, ktoré dostala Eva od Boha
Zobrazova/Nezobrazova

KKC489


489 Poas celej Starej zmluvy bolo Mriino poslanie pripravovan(722) poslanm svtch ien. Na samom zaiatku je Eva: napriek svojej neposlunosti dostva prisbenie potomstva, ktor zvaz nad Zlm, (410) a prisbenie, e bude matkou vetkch ijcich. (145) Na zklade tohto prisbenia Sra pone syna i napriek svojmu vysokmu veku. Boh si proti vetkmu udskmu oakvaniu vol to, o svet povauje za bezmocn a slab, aby ukzal, e je vern svojmu prisbeniu:(64) Annu, Samuelovu matku, Deboru, Rt, Juditu, Ester a mnoh in eny. Mria vynik medzi ponenmi a chudobnmi Pna, ktor od neho s dverou oakvaj a prijmaj spsu. ou, vzneenou dcrou sionskou, sa konene po dlhom oakvan prisbenia napa as a nastouje sa nov poriadok spsy.