SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovPrameň lásky
Zobrazova/Nezobrazova

KKC864


864 Kee Kristus, ktorho poslal Otec, je pvodcom a poiatkom celho apotoltu Cirkvi, je zrejm, e plodnos apotoltu vysvtench sluobnkov, ako aj laikov zvis od ich ivotnho spojenia s Kristom. (828) Apotolt nadobda najrozlinejie formy poda rznych povolan, poiadaviek ias a rozmanitch darov Ducha Svtho.(824) Ale lska, erpan najm z Eucharistie, je vdy akoby duou celho apotoltu. (1324)

KKC 1395


1395 Eucharistia ns tou istou lskou, ktor v ns zapauje, chrni pred budcimi smrtenmi hriechmi.(1588) m viu as mme na Kristovom ivote a m vie pokroky robme v priatestve s nm, tm aie sa od neho odlime smrtenm hriechom.(1446) Eucharistia nie je zameran na odpanie smrtench hriechov. To je vlastn sviatosti zmierenia. Eucharistii je vlastn, e je sviatosou tch, ktor s v plnom spoloenstve s Cirkvou.