SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovPrameň a vrchol kresťanského života
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1324


1324 Eucharistia je prame a vrchol celho kresanskho ivota. (864) Ostatn sviatosti, ako aj vetky eklezilne sluby a apotolsk diela zko svisia so svtou Eucharistiou a s na u zameran. Ve najsvtejia Eucharistia obsahuje cel duchovn dobro Cirkvi, toti samho Krista, nho vekononho Barnka.

KKC1325


1325 Eucharistia vhodne naznauje a obdivuhodne uskutouje(775) as na Boom ivote a jednotu Boieho udu, na ktorch sa zaklad Cirkev. V nej je vrchol aj innosti, ktorou Boh v Kristovi posvcuje svet, aj kultu, ktor udia preukazuj Kristovi a skrze neho Otcovi v Duchu Svtom.

KKC1326


1326 Napokon slvenm Eucharistie sa u spjame s nebeskou liturgiou(1090) a anticipujeme ven ivot, v ktorom bude Boh vetko vo vetkch.

KKC1327


1327 Skrtka, Eucharistia je zhrnutm a shrnom naej viery: Nae presvedenie [viery] je v slade s Eucharistiou a Eucharistia zasa potvrdzuje nae presvedenie. (1124)