SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovPrítomnosť budúceho Kráľovstva
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1405


1405 Nemme istej zvdavok ani zjavnej znak tejto vekej ndeje,(1042) ie ndeje na nov nebo a nov zem, na ktorch prebva spravodlivos (2Pt 3,13), ako Eucharistiu. Lebo vdy, ke sa slvi toto tajomstvo, uskutouje sa dielo nho vykpenia (1000) a my lmeme jeden chlieb, ktor je liekom nesmrtenosti a protijedom, aby sme nezomreli, ale navdy ili v Jeiovi Kristovi.

KKC2861

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: DRUH ODDIEL MODLITBA PNA: OTE N
  kapitola: 
    lnok: 3. lnok SEDEM PROSIEB
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

2861 Vo tvrtej prosbe, ke hovorme daj nm, vyjadrujeme v spoloenstve s naimi bratmi svoju synovsk dveru k nmu nebeskmu Otcovi. Chlieb nᚓ oznauje pozemsk pokrm, potrebn na vivu ns vetkch, a znamen aj Chlieb ivota Boie slovo a Kristovo telo. Prijmame ho v Boom dnes ako potrebn (nad)podstatn pokrm hostiny Krovstva, ktor anticipuje Eucharistia.