SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovPríčina pádu človeka
Zobrazova/Nezobrazova

KKC215


215 Pravda je podstatou tvojich slov(2465) a vetky rozsudky tvojej spravodlivosti s ven (119,160). A teraz, Pane, Boe, ty si Boh a tvoje slov s pravda (2Sam 7,28); preto sa Boie prisbenia(156, 1063) vdy plnia. Boh je Pravda sama, jeho slov nemu klama. Preto sa mono s plnou dverou spoahn na pravdivos a vernos jeho slova vo vetkom. Poiatkom hriechu a pdu loveka bolo klamstvo Pokuitea, ktor ho naviedol na pochybovanie o Boom slove, o Boej dobrote a vernosti.(397)

KKC 385

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: PRV KAPITOLA VERM V BOHA OTCA
    lnok: 1. lnok VERM V BOHA, OTCA VEMOHCEHO, STVORITEA NEBA I ZEME
     odsek: 7. odsek PD
odstavec: 
       tma: 

385 Boh je nekonene dobr a vetky jeho diela s dobr. Nikto vak neunikne sksenosti utrpenia, zla v prrode ktor, zd sa, svis s obmedzenosou stvoren a najm problmu morlneho zla.(309) Odkia pochdza zlo? Hadal som, odkia je zlo, a nebolo rieenia, hovor svt Augustn a jeho trzniv hadanie njde vchodisko iba v jeho obrten k ivmu Bohu. Lebo tajomstvo neprvosti (2Sol 2,7) sa objasuje len vo svetle tajomstva nbonosti(457) (1Tim 3,16). Zjavenie Boej lsky v Kristovi ukzalo rozsah zla a zrove rozmnoenie milosti. Otzku pvodu zla musme teda skma tak, e budeme upiera pohad svojej viery(1848) na toho, ktor jedin nad nm zvazil. (539)