SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovPrávomoc laikov udeľovať krst
Zobrazova/Nezobrazova

KKC903


903 Ak laici maj potrebn vlastnosti, mu by natrvalo prijat do sluby(1143) lektorov a akolytov. Kde to vyaduje potreba Cirkvi a je nedostatok sluobnkov, mu aj laici, hoci nie s lektormi alebo akolytmi, zastva niektor ich sluby, toti vykonva slubu slova, vies liturgick modlitby, udeova krst a rozdva svt prijmanie, poda prvnych predpisov