SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovPrávo založiť si rodinu
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1908

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: DRUH KAPITOLA UDSK SPOLOENSTVO
    lnok: 2. lnok AS NA SPOLOENSKOM IVOTE
     odsek: 
odstavec: II. Spolon dobro
       tma: 

1908 Na druhom mieste spolon dobro vyaduje socilny blahobyt a rozvoj samej spolonosti.(2441) Rozvoj je shrnom vetkch spoloenskch povinnost. lohou autority je zaiste rozhodova v zujme spolonho dobra medzi rozlinmi iastkovmi zujmami. Mus vak kadmu sprstupni, o potrebuje, aby mohol i skutonm udskm ivotom: vivu, atstvo, zdravie, prcu, vchovu a kultru, primeran informovanos, prvo zaloi si rodinu at.