SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovPrávo na pravdivú informáciu v spoločnosti
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2494


2494 Informcia pomocou masmdi(1906) je v slube spolonho dobra. Spolonos m prvo na informcie, ktor sa zakladaj na pravde, slobode, spravodlivosti a solidarite:
Sprvne uplatovanie tohto prva vyaduje, aby bola komunikcia vzhadom na obsah vdy pravdiv a pri zachovan spravodlivosti a lsky pln. o sa tka spsobu, m by okrem toho slun a primeran, ie m svedomite zachovva morlne zkony a legitmne prva a dstojnos loveka pri zskavan i pri zverejovan sprv.

KKC 2512

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 8. lnok SME PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

2512 Spolonos m prvo na informcie, ktor sa zakladaj na pravde, slobode a spravodlivosti. Pri pouvan spoloenskch komunikanch prostriedkov treba zachova miernos a uloi si disciplnu.