SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovPrávny štát
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1904

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: DRUH KAPITOLA UDSK SPOLOENSTVO
    lnok: 2. lnok AS NA SPOLOENSKOM IVOTE
     odsek: 
odstavec: I. Autorita verejn moc
       tma: 

1904 Je vhodnejie, aby kad moc bola vyven inmi mocami a kompetenciami, ktor by ju udriavali v [sprvnych] medziach. Je to princp ,prvneho ttu, v ktorom vldnu zkony, a nie svojva ud.