SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovPozemská spoločnosť a atelzmus
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2124


2124 Vraz ateizmus oznauje vemi rozmanit javy. astou formou ateizmu je praktick materializmus, ktor ohraniuje potreby a ambcie loveka len na priestor a as. Ateistick humanizmus sa mylne domnieva, e lovek si je sm sebe cieom, jedinm tvorcom a sprvcom svojich dejn. In forma sasnho ateizmu oakva oslobodenie loveka od ekonomickho a socilneho oslobodenia, ktormu vraj nboenstvo preka svojou povahou, lebo vzbudzuje v loveku ndej na klamliv budci ivot a tm ho odvracia od budovania pozemskej spolonosti.