SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovPovinnosti rodiny voči mladým a starým
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2208

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 4. lnok TVRT PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: II. Rodina a spolonos
       tma: 

2208 Rodina m i tak, aby sa jej lenovia nauili stara sa o mladch i starch, o chor alebo telesne i mentlne postihnut osoby a o chudobnch a ujma sa ich. Je vea rodn, ktor v uritch chvach nemu poskytn takto pomoc. Vtedy sa maj in osoby, in rodiny a vpomocne aj spolonos postara o potreby tchto ud: ist a nepokvrnen nbonos pred Bohom a Otcom je: navtevova siroty a vdovy v ich tiesni a zachova sa nepokvrnenm od tohto sveta (Jak 1,27).