SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovPoslušnosť viery ako prvá morálna povinnosť
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2087


2087 N morlny ivot m svoj prame vo viere v Boha, ktor nm zjavuje svoju lsku. Svt Pavol hovor o poslunosti viery(143) (Rim 1,5;16,26) ako o prvej povinnosti. Poukazuje na to, e nepoznanie Boha je poiatkom a vysvetlenm vetkch morlnych vykoajen. Naou povinnosou voi Bohu je veri v neho a vydva o om svedectvo.