SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovPosledná skúška Cirkvi a odpadnutie
Zobrazova/Nezobrazova

KKC675


675 Pred Kristovm prchodom Cirkev mus prejs poslednou skkou,(769) ktor otrasie vierou mnohch veriacich. Prenasledovanie, ktor sprevdza jej putovanie tu na zemi, odhal tajomstvo neprvosti v podobe nboenskho podvodu, ktor prina uom zdanliv rieenie ich problmov za cenu odpadnutia od pravdy. Najvm nboenskm podvodom je podvod antikrista, to znamen uritho pseudomesianizmu, v ktorom lovek oslavuje sm seba namiesto Boha a jeho Mesia, ktor priiel v tele.