SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovPohlavné zneužívanie páchané na deťoch
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2389


2389 K incestu mono priradi pohlavn zneuvania pchan dospelmi na deoch alebo na dospievajcich zverench ich opatere. V takom prpade sa previnenie znsobuje tm, e ide o pohorliv skutok(2285) proti fyzickej a morlnej neporuitenosti mladch, ktor tm ostan poznaen na cel ivot, a o zneuctenie vchovnej zodpovednosti.