SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovPohlavná rozkoš v manželstve a medze umiernenosti
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2362

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 6. lnok IESTE PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: III. Manelsk lska
       tma: 

2362 kony, ktormi sa manelia intmne a isto medzi sebou spjaj, s estn a dstojn a, ak sa konaj spsobom skutone udskm, vyjadruj a napomhaj vzjomn darovanie sa, ktorm sa navzjom radostne a vane obohacuj. Sexualita je prameom radosti a poteenia:
Sm Stvorite ustanovil tie, aby manelia v tejto lohe [plodenia] nachdzali rozko a astie tela i ducha. Manelia teda nerobia ni zl, ke tto rozko hadaj a teia sa z nej. Prijmaj to, o im Stvorite uril. Ale aj manelia sa musia vedie udra v medziach sprvnej umiernenosti.