SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovPodáva smernice na činnosť
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2423

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 7. lnok SIEDME PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: III. Socilne uenie Cirkvi
       tma: 

2423 Socilne uenie Cirkvi predklad princpy uvaovania; odvodzuje kritri sudku; dva smernice na innos:
Kad systm, poda ktorho by socilne vzahy mali by plne urovan ekonomickmi faktormi, je proti prirodzenosti udskej osoby a jej konania.

KKC2424

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 7. lnok SIEDME PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: III. Socilne uenie Cirkvi
       tma: 

2424 Teria, ktor zo zisku rob vlun pravidlo a posledn cie ekonomickej innosti, nie je morlne prijaten. Nezriaden tba po peniazoch nevyhnutne spsobuje svoje zvrten nsledky.(2317) Je jednou z prin poetnch konfliktov, ktor naraj socilny poriadok.
Systm, ktor podriauje zkladn prva jednotlivch osb a skupn kolektvnemu organizovaniu vroby, je proti dstojnosti loveka. Kad konanie, ktor redukuje osoby iba na re prostriedky zisku, zotrouje loveka, vedie k zboovaniu peaz a prispieva k reniu ateizmu. Nemete sli aj Bohu, aj mamone (Lk 16,13).

KKC2425

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 7. lnok SIEDME PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: III. Socilne uenie Cirkvi
       tma: 

2425 Cirkev zavrhla totalitn a ateistick ideolgie, ktor s v modernej dobe spojen s komunizmom alebo socializmom.(676) Na druhej strane v praxi kapitalizmu odmietla individualizmus a absoltny primt trhovho zkona nad udskou prcou. Riadenie hospodrstva iba pomocou centralizovanho plnovania prevracia v zklade spoloensk zvzky; jeho riadenie jedine prostrednctvom trhovho zkona nara socilnu spravodlivos, lebo s niektor udsk potreby, ktor sa netkaj trhu. Treba propagova rozumn regulciu obchodu a hospodrskeho podnikania(1886) poda sprvnej hierarchie hodnt a so zreteom na spolon dobro.