SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovPočúvanie Božieho slova a poslušnosť viery
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2716

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: PRV ODDIEL MODLITBA V KRESANSKOM IVOTE
  kapitola: TRETIA KAPITOLA IVOT MODLITBY
    lnok: 1. lnok FORMY MODLITBY
     odsek: 
odstavec: III. Kontemplatvna modlitba
       tma: 

2716 Kontemplatvna modlitba je povanm Boieho slova. Toto povanie vbec nie je pasvne, ale je poslunosou viery,(494) bezvhradnm prijatm zo strany sluobnka a lskyplnou oddanosou dieaa. M as na Amen (shlase) Syna, ktor sa stal Sluobnkom, a na Fiat jeho pokornej sluobnice.