SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovOspravodlivenie ako najväčší prejav Božieho milosrdenstva
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1994

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 2. lnok MILOS A OSPRAVODLIVENIE
     odsek: 
odstavec: I. Ospravodlivenie
       tma: 

1994 Ospravodlivenie je najvynikajcejie dielo Boej lsky, ktor nm Boh zjavil v Jeiovi Kristovi a udelil skrze Ducha Svtho. Svt Augustn sa nazdva, e ospravodlivenie bezbonho je dielo(312) omnoho vie ako nebo a zem, lebo nebo a zem sa pomin ale spsa a ospravodlivenie predurench bud trva navdy. Domnieva sa tie, e ospravodlivenie hrienikov prevyuje samo stvorenie anjelov(412) v spravodlivosti, lebo sved o vom milosrdenstve.