SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovOprávnená obrana spoločnosti
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2266

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 5. lnok PIATE PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: I. Repektovanie udskho ivota
       tma: OPRVNEN OBRANA

2266 silie ttu zabrni reniu takch sprvan, ktor pokodzuj prva loveka a zkladn pravidl obianskeho spolunavania, zodpoved poiadavke ochrany spolonho dobra.(1897-1899) Prvoplatn verejn moc m prvo a povinnos uloi tresty primeran zvanosti zloinu. Trest m predovetkm za cie napravi neporiadok spsoben previnenm.(1449) Ke ho vinnk prijme dobrovone, trest nadobda hodnotu odpykania. Okrem obrany verejnho poriadku a ochrany bezpenosti osb m trest aj lieebn cie; nakoko je mon, m prispie k nprave vinnka.