SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovOdsúdenie neúcty voči Bohu
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2110


2110 Prv prikzanie zakazuje uctieva inch bohov okrem jedinho Pna, ktor sa zjavil svojmu udu. Zakazuje poveru a nectu voi Bohu. Povera je uritm spsobom zvrten prepiatos (excessus) religiznosti; necta voi Bohu je nenos, ktor je pre nedostatok (per defectum) proti nosti nbonosti.

KKC 2118


2118 Prv Boie prikzanie odsudzuje hlavn hriechy necty voi Bohu: pokanie Boha slovami alebo skutkami, svtokrde a svtokupectvo (simniu).