SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovNedeľný odpočinok
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2184


2184 Ako Boh v siedmy de odpoval od vetkch diel(2172) (Gn 2,2), aj udsk ivot m svoj rytmus prce a odpoinku. Ustanovenie Pnovho da (nedele) prispieva k tomu, aby vetci mali dostaton odpoinok a von as, ktor by im umonil pestova rodinn, kultrny, spoloensk a nboensk ivot.

KKC2185


2185 V nedeu a v in prikzan sviatky sa veriaci maj zdriava vykonvania takch prc a innost,(2428) ktor s na prekku povinnmu Boiemu kultu, radosti vlastnej du Pna, konaniu skutkov milosrdenstva a potrebnmu zotaveniu ducha i tela. Rodinn potreby alebo vek spoloensk uitonos s oprvnenmi dvodmi na ospravedlnenie od zachovania prkazu o nedenom odpoinku. Veriaci maj dba na to, aby oprvnen ospravedlnenia neviedli k nvykom, ktor by kodili nboenstvu, rodinnmu ivotu alebo zdraviu.
Lska k pravde had posvtn von as, potreba lsky sa podujma na odvodnen prcu.

KKC 2194


2194 Ustanovenie nedele prispieva k tomu, aby vetci mali aj dostaton odpoinok a von as na pestovanie rodinnho, kultrneho, spoloenskho a nboenskho ivota.