SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovNedeľná bohoslužba ako právo občanov
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2187


2187 Svti nedele a sviatky vyaduje spolon silie. Kad kresan sa m vyhba tomu, aby bez potreby ukladal inm to, o by im prekalo zachova de Pna.(2289) Ak zvyklosti (port, pohostinsk sluby at.) a spoloensk povinnosti (verejn sluby at.) vyaduj od niektorch ud neden prcu, kad si m zodpovedne vyhradi dostaton as na zotavenie. Veriaci maj s umiernenosou a lskou dba na to, aby sa vyhli vinom a nsilnostiam, ktor niekedy vznikaj pri masovch zbavnch podujatiach. Aj napriek ekonomickm akostiam m verejn moc dba o to, aby zaistila obanom as uren na odpoinok a Bo kult. Podobn povinnos maj aj zamestnvatelia voi svojim zamestnancom.