SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovNebezpečenstvá, ktoré hrozia rodine
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2436

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 7. lnok SIEDME PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: IV. Ekonomick innos a socilna spravodlivos
       tma: 

2436 Je nespravodliv neplati intitcim socilneho poistenia prspevky stanoven prvoplatnou autoritou.
Strata prce z dvodu nezamestnanosti je pre toho, kto je jej obeou, takmer vdy urkou jeho dstojnosti a ohrozenm jeho ivotnej rovnovhy. Okrem osobne utrpenej kody vyplvaj zo straty zamestnania mnoh rizik aj pre jeho rodinu.