SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovNajsvätejšia sviatosť
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1330


1330 Pamiatka (po latinsky memoriale)(1341) Pnovho umuenia a zmtvychvstania.
Svt obeta, lebo sprtomuje jedin obetu Krista Spasitea a zaha obetu Cirkvi,(2643) alebo aj obeta svtej ome, obeta chvly (Hebr 13,15), duchovn obeta, ist a svt obeta,(614) lebo zavruje a prevyuje vetky obety Starej zmluvy.
Svt a bosk liturgia, lebo cel liturgia Cirkvi m svoj stredobod a najplnie sa prejavuje v slven tejto sviatosti. V takom istom zmysle sa vol aj slvenm svtch tajomstiev.(1169) Hovorme aj o Najsvtejej sviatosti, lebo je sviatosou sviatost. Tmto pomenovanm sa oznauj aj eucharistick spsoby uchovvan vo svtostnku.