SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovNEZASLÚŽENÝ DAR spásy
Zobrazova/Nezobrazova

KKC218


218 lzrael mohol v priebehu svojich dejn zisti, e Boh mal iba jedin dvod, pre ktor sa mu zjavil a vyvolil si ho spomedzi vetkch nrodov, aby bol jeho: svoju nezitn lsku. (295) A Izrael vaka svojim prorokom pochopil, e Boh ho zasa len z lsky neprestva zachraova a odpa mu jeho nevernos a jeho hriechy.

KKC 1250

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: PRV KAPITOLA SVIATOSTI UVDZANIA DO KRESANSKHO IVOTA
    lnok: 1. lnok SVIATOS KRSTU
     odsek: 
odstavec: IV. Kto me prija krst?
       tma: KRST DET

1250 Kee sa deti rodia s padlou a dedinm hriechom(403) pokvrnenou udskou prirodzenosou, aj ony potrebuj znovuzrodenie v krste, aby boli vysloboden z moci tmy a prenesen do krovstva slobody Boch det, ku ktorej s povolan vetci udia. Krst det zvl᚝ ukazuje, e milos spsy je plne nezaslen dar.(1996) Cirkev a rodiia by teda pripravili diea o neoceniten milos sta sa Bom dieaom, keby mu krtko po naroden neudelili krst.

KKC1699

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: 
    lnok: 
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 

1699 ivot v Duchu Svtom uskutouje povolanie loveka (prv kapitola). Spova v lske k Bohu a v udskej solidarite (druh kapitola). Je nm udelen nezaslene (z milosti) ako spsa (tretia kapitola).

KKC1722

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 2. lnok NAE POVOLANIE K BLAENOSTI
     odsek: 
odstavec: III. Kresansk blaenos
       tma: 

1722 Takto blaenos presahuje rozum(1028) a isto udsk sily. Je nezaslenm darom Boej milosti. Preto sa vol nadprirodzen, takisto ako milos, ktor loveka disponuje vojs do Boej radosti.
Blahoslaven istho srdca, lebo oni uvidia Boha. Ale ,nikto neme vidie Boha v jeho vekosti a nevslovnej slve ,a zosta naive, lebo Otec je nepochopiten. Ale z lsky a dobroty voi uom a vo svojej vemohcnosti umouje tm, o ho miluj, vidie Boha:(294) lebo o je nemon uom, je mon Bohu.

KKC1996

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 2. lnok MILOS A OSPRAVODLIVENIE
     odsek: 
odstavec: II. Milos
       tma: 

1996 Nae ospravodlivenie pochdza z Boej milosti.(153) Milos je priaze; nezaslen pomoc, ktor nm dva Boh, aby sme odpovedali na jeho pozvanie sta sa Bomi demi, adoptovanmi synmi, astnmi na Boej prirodzenosti a na venom ivote.