SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovNázor na človeka v spoločnosti
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2244


2244 Kad ustanovize je inpirovan,(1910) aspo implicitne, uritm nzorom na loveka a na jeho cie, od oho odvodzuje svoje hodnotiace kritri, svoju stupnicu hodnt a svoju lniu sprvania. Vina spolonost zaloila svoje ustanovizne na predpoklade uritej nadradenosti loveka nad vecami.(1881) Iba Bohom zjaven nboenstvo jasne uznalo pvod a cie loveka v Bohu Stvoriteovi a Vykupiteovi. Cirkev vyzva politick moc, aby sa vo svojich sudkoch a rozhodnutiach opierala o tto inpirovan pravdu(2109) o Bohu a o lovekovi:
Spoloenstv, ktor nepoznaj tto inpirciu alebo ju odmietaj v mene svojej nezvislosti od Boha, s nten hada svoje oporn body a svoj cie samy v sebe alebo ich prevzia z nejakej ideolgie. A kee nepripaj, aby sa brnilo objektvne kritrium dobra a zla, osobuj si nad lovekom a nad jeho osudom totalitn moc, i u otvorene, alebo skryte, ako o tom svedia dejiny.

KKC2257

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 4. lnok TVRT PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

2257 Kad spolonos odvodzuje svoje hodnotiace kritri a svoje konanie od uritho nzoru na loveka a na jeho cie. Bez svetla evanjelia o Bohu a loveku sa spolonosti ahko stvaj totalitnmi.