SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovNáboženská sloboda a občania
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2107


2107 Ak sa vzhadom na osobitn situciu niektorch nrodov dva v prvnom poriadku ttu jednmu nboenskmu spoloenstvu osobitn obianske uznanie, je potrebn, aby sa zrove vetkm obanom a nboenskm spoloenstvm priznalo prvo na slobodu v nboenskej oblasti a aj sa repektovalo.