SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovMuž a žena sústvorení na obraz Božej lásky
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2331

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 6. lnok IESTE PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: I. Mua a enu ich stvoril...
       tma: 

2331 Boh je lska a ije sm v sebe z tajomstva osobnho spoloenstva lsky. Tm, e Boh stvoril udsk prirodzenos mua a eny na svoj obraz, vloil do nej povolanie a teda schopnos a morlnu zodpovednos k lske a spoloenstvu. (1604)
Boh stvoril loveka na svoj obraz, mua a enu ich stvoril (Gn 1,27). Plote a mnote sa (Gn 1,28). Ke Boh stvoril loveka, urobil ho na Boiu podobu, mua a enu ich stvoril, poehnal ich a dal im meno lovek, ke boli stvoren (Gn 5,1-2).