SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovModlitba Otče náš ako súhrn celého evanjelia
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2761

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: DRUH ODDIEL MODLITBA PNA: OTE N
  kapitola: 
    lnok: 1. lnok SHRN CELHO EVANJELIA
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 

2761 V Modlitbe [Pna] je skutone obsiahnut shrn celho evanjelia. Ke ns [Pn] nauil, ako sa mme modli, povedal: ,Proste a dostanete (Jn 16,24). S veci, ktor si kad vyprosuje poda okolnost; po predloen nleitej a riadnej modlitby, ktor je akoby zkladom pridanch elan, je oprvnen zvonku pripoji [in] prosby.

KKC 2763

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: DRUH ODDIEL MODLITBA PNA: OTE N
  kapitola: 
    lnok: 1. lnok SHRN CELHO EVANJELIA
     odsek: 
odstavec: I. V strede Psem
       tma: 

2763 Vetky Psma (Zkon, Proroci a almy)(102) sa splnili v Jeiovi Kristovi. Evanjelium je touto dobrou zvesou. Jeho prv ohlasovanie zhrnul svt Mat do rei na vrchu. A modlitba k nmu Otcovi je v strede tohto ohlasovania. V tomto kontexte sa vyjasuje kad prosba modlitby, ktor nm zanechal Pn:
Modlitba Pna je najdokonalejia [modlitba] V Modlitbe Pna sa nielen pros o vetky veci, po ktorch meme oprvnene tui,(2541) ale aj v tom porad, v akom po nich treba ti, take tto modlitba ns u nielen prosi, ale aj formuje vetky nae city.

KKC 2774

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: DRUH ODDIEL MODLITBA PNA: OTE N
  kapitola: 
    lnok: 1. lnok SHRN CELHO EVANJELIA
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

2774 V Modlitbe [Pna] je skutone obsiahnut shrn celho evanjelia. Modlitba Pna je najdokonalejia modlitba. Je v strede Psem.