SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovMiernosť ako čnosť, ktorá zmierňuje príťažlivosť rozkoše
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1809

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 7. lnok NOSTI
     odsek: 
odstavec: I. udsk nosti
       tma: ROZDELENIE ZKLADNCH NOST

1809 Miernos je morlna nos, ktor zmieruje pralivos rozko a dva rovnovhu pri pouvan stvorench dobier. Zabezpeuje nadvldu vle nad pudmi a udriava tby v medziach poestnosti.(2341) Mierny lovek zameriava svoje zmyslov tby na dobro, zachovva zdrav zdranlivos a nechod za tm, po om srdce ti (Sir 5,2). (2517) V Starom zkone sa asto chvli miernos: Nee sa za nruivosou, ale odvr sa od svojej hrienej vle (Sir 18,30). V Novom zkone sa tto nos vol umiernenosou alebo triezvosou. Mme i v tomto veku triezvo, spravodlivo a nbone (Tt 2,12).
Sprvne i nie je ni in ako milova Boha celm srdcom, celou duou a celou mysou, aby sa lska k nemu zachovala neporuen a pln, o je vlastn miernosti, aby sa nezlomila nijakmi akosami, o je vlastn mravnej sile, aby neslila nikomu inmu, o je vlastn spravodlivosti, aby bdela pri rozoznvan vec, eby sa [do nej] pomaly nevkradli klam a les, o je vlastn rozvnosti.