SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovMODLITBA a kresťanský život
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2564

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: PRV ODDIEL MODLITBA V KRESANSKOM IVOTE
  kapitola: 
    lnok: 
     odsek: 
odstavec: 
       tma: MODLITBA AKO ZMLUVA

2564 Kresansk modlitba je zmluvn vzah medzi Bohom a lovekom v Kristovi. Je to innos Boha a loveka. Vychdza z Ducha Svtho a z ns, je celkom zameran na Otca v spojen s udskou vou Boieho Syna, ktor sa stal lovekom.

KKC2565

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: PRV ODDIEL MODLITBA V KRESANSKOM IVOTE
  kapitola: 
    lnok: 
     odsek: 
odstavec: 
       tma: MODLITBA AKO SPOLOENSTVO

2565 V Novej zmluve je modlitba ivm vzahom Boch det k ich nekonene dobrmu Otcovi, k jeho Synovi Jeiovi Kristovi a k Duchu Svtmu. Milos Krovstva je kontemplcia svtej a vzneenej Trojice, ktor sa cel spja s celm duchom [loveka]. ivot modlitby teda znamen by stle v prtomnosti trojsvtho Boha a v spoloenstve s nm. Toto spoloenstvo ivota je mon vdy, lebo krstom sme sa stali jedno s Kristom. Modlitba je kresansk natoko, nakoko je spoloenstvom s Kristom a ri sa v Cirkvi, ktor je jeho telom. Jej rozmermi s rozmery Kristovej lsky.