SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovLož je škodlivá pre každú spoločnosť
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2486

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 8. lnok SME PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: III. Previnenia proti pravde
       tma: 

2486 Lo pretoe je poruenm nosti pravdovravnosti je skutonm nsilm, spchanm na blnom. Zasahuje ho v jeho schopnosti poznania, ktor je podmienkou kadho sudku a kadho rozhodnutia. Obsahuje v zrodku rozdelenie duchov a vetko zlo,(1607) ktor toto rozdelenie spsobuje. Lo je kodliv pre kad spolonos, podkopva dveru medzi umi a trh tkanivo spoloenskch vzahov.