SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovLÁSKA - Uprednostňujúca láska
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2729

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: PRV ODDIEL MODLITBA V KRESANSKOM IVOTE
  kapitola: TRETIA KAPITOLA IVOT MODLITBY
    lnok: 2. lnok BOJ V MODLITBE
     odsek: 
odstavec: II. Pokorn bedlivos srdca
       tma: ZOI-VOI AKOSTIAM PRI MODLITBE

2729 Benou akosou pri naej modlitbe je roztritos. Pri stnej modlitbe sa me vzahova na slov a ich zmysel. V hlbej rovine sa vak me tka Toho, ku komu sa modlme v stnej modlitbe (liturgickej alebo osobnej), v rozjman a kontemplatvnej modlitbe. Venova pozornos roztritostiam, aby sme ich zahnali, by znamenalo upadn do ich osdel, zatia o sta vrti sa do nho srdca.(2711) Roztritos nm odhauje, k omu sme priptan, a toto pokorn uvedomenie si pred Pnom m prebudi nau uprednostujcu lsku k nemu, take mu rozhodne ponkneme svoje srdce, aby ho oistil. Tu v srdci je miesto boja, voby Pna, ktormu chceme sli.

KKC 2732

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: PRV ODDIEL MODLITBA V KRESANSKOM IVOTE
  kapitola: TRETIA KAPITOLA IVOT MODLITBY
    lnok: 2. lnok BOJ V MODLITBE
     odsek: 
odstavec: II. Pokorn bedlivos srdca
       tma: ZOI-VOI POKUENIAM PRI MODLITBE

2732 Najastejm a najskrytejm pokuenm je n nedostatok viery.(2609) Menej sa prejavuje zjavnou neverou(2089) ne faktickm uprednostovanm nieoho inho. Ke sa zaneme modli, ako prvorad sa nm predstavia tisce prc alebo starost, ktor sa zdaj naliehav. Je to znova chva pravdy pre srdce a pre jeho uprednostujcu lsku. Niekedy sa obraciame na Pna ako na posledn toisko. Ale skutone tomu verme?(2092) Inokedy si berieme Pna za spojenca, lene srdce zostva ete domav. V kadom prpade n nedostatok viery dva najavo, e ete nemme dispozciu pokornho srdca: Bezo ma nemete ni urobi(2074) (Jn 15,5).