SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovKrv mučeníkov ako semeno kresťanov
Zobrazova/Nezobrazova

KKC852


852 Misijn cesty. Duch Svt je hlavnm initeom celho poslania Cirkvi. On vedie Cirkev na misijnch cestch. Kee Cirkev predluje a v priebehu dejn rozvja poslanie samho Krista, ktor bol poslan hlsa evanjelium chudobnm, m sa, podnecovan Duchom Svtm, ubera tou istou cestou, ktorou iel sm Kristus,(2044) toti cestou chudoby, poslunosti, sluby a sebaobetovania a na smr, z ktorej on svojm zmtvychvstanm vyiel ako vaz. (2473) Takto krv muenkov je semenom kresanov.