SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovKrstní rodičia, rodičia a krst
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1255


1255 Aby sa krstn milos mohla rozvja, je dleit pomoc rodiov. To je aj loha krstnho otca alebo krstnej matky,(1311) ktor maj by presvedenmi veriacimi, schopnmi a ochotnmi pomha novopokrstenmu, dieau alebo dospelmu, na jeho ceste kresanskho ivota. Ich loha je skutonou eklezilnou slubou (officium). Cel cirkevn spoloenstvo nesie as zodpovednosti za rozvinutie a zachovanie milosti prijatej v krste.

KKC1311


1311 Pre birmovanie, takisto ako pre krst, maj kandidti hada duchovn pomoc birmovnho otca alebo birmovnej matky.(1255) Aby lepie vynikla jednota oboch sviatost, mala by to by t ist osoba ako pri krste.