SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovKristus, pôvodca Učiteľského úradu Cirkvi
Zobrazova/Nezobrazova

KKC88

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 2. lnok ODOVZDVANIE BOIEHO ZJAVENIA
     odsek: 
odstavec: III. Vysvetovanie pokladu viery
       tma: DOGMY VIERY

88 Uitesk rad Cirkvi naplno pouva autoritu,(888-892) ktor dostal od Krista, ke definuje dogmy, ie ke spsobom,(2032-2040) ktor zavzuje kresansk ud k neodvolatenmu shlasu viery, predklad pravdy obsiahnut v Boom zjaven alebo ke definitvnym spsobom predklad pravdy, ktor s nimi nevyhnutne svisia.