SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovKristus, jediná brána ovčinca
Zobrazova/Nezobrazova

KKC754


754 Cirkev je toti ovinec, ktorho jedinou a nevyhnutnou brnou je Kristus. Je aj stdom, o ktorom sm Boh zvestoval, e bude jeho pastierom. A hoci s ovce tohto stda pod sprvou udskch pastierov,(857) predsa ich neprestajne vedie a iv sm Kristus, Dobr pastier a Kniea pastierov, ktor poloil svoj ivot za ovce .