SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovKristus je prítomný v eucharistickom zhromaždení
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1348


1348 Vetci sa zhromadia. Kresania sa schdzaj na tom istom mieste na eucharistick zhromadenie.(1140) Na jeho ele je sm Jei Kristus, ktor je hlavn inite pri slven Eucharistie. On je Vekaz Novej zmluvy. On sm neviditene predsed kadmu slveniu Eucharistie. Biskup alebo kaz prve preto, e ho zastupuje (konajc v osobe Krista Hlavy(1548) in persona Christi Capitis agens), predsed zhromadeniu, po taniach m prhovor, prijma obetn dary a predna eucharistick modlitbu. Vetci sa aktvne zastuj na slven, kad svojm spsobom: lektori, t, o prinaj obetn dary, t, o rozdvaj prijmanie, i vetok ud, ktorho Amen vyjadruje as.