SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovKristova zahalená prítomnosť v Eucharistii
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1404


1404 Cirkev vie, e Pn u teraz prichdza vo svojej Eucharistii a e je v nej prtomn medzi nami. Tto prtomnos je vak zahalen. Preto ke slvime Eucharistiu, oakvame splnenie blaenej ndeje a prchod nho Spasitea Jeia Krista (1041) a modlme sa: Pevne dfame, e aj my sa tam [v tvojom Krovstve] budeme naveky radova z tvojej slvy. Tam zotrie kad slzu z naich o a uvidme teba, svojho Boha, z tvre do tvre;(1028) budeme ti podobn po vetky veky a budeme a bez prestania chvli.