SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovKristova prítomnosť pod eucharistickými spôsobmi
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1373


1373 Kristus Jei, ktor zomrel, ba viac, ktor bol vzkriesen, je po pravici Boha a prihovra sa za ns (Rim 8,34), je prtomn svojej Cirkvi mnohorakm spsobom: vo svojom slove, v modlitbe svojej Cirkvi, lebo kde s dvaja alebo traja zhromaden v mojom mene, tam som ja medzi nimi (Mt 18,20), v chudobnch, chorch, uvznench, vo sviatostiach, ktorch je pvodcom, v obete ome a v osobe vysvtenho sluobnka. Ale nadovetko [je prtomn] pod eucharistickmi spsobmi. (1088)