SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovKristov príchod a zavŕšenie Cirkvi
Zobrazova/Nezobrazova

KKC769


769 Cirkev bude zaven a v nebeskej slve pri Kristovom slvnom prchode.(671, 2818) A dovtedy Cirkev kra na svojej pti medzi prenasledovaniami sveta a Bomi techami. Vie, e tu na zemi je vo vyhnanstve, vzdialen od Pna a ti po plnom prchode Krovstva, po chvli, ke sa spoj v slve so svojm Krom. (675) Zavenie Cirkvi a jej prostrednctvom i sveta v slve sa neuskuton bez vekch skok. A vtedy vetci spravodliv ponc Adamom,(1045) od spravodlivho bela a po poslednho vyvolenho, bud zhromaden vo veobecnej Cirkvi u Otca.