SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovKedy je prípustný civilný rozvod
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2383


2383 Odluka manelov,(1694) pri ktorej vak pretrvva manelsk zvzok, me by oprvnen v niektorch prpadoch predvdanch knonickm prvom.
Ak civiln rozvod je jedin mon spsob, ako zaisti urit legitmne prva, ako je starostlivos o deti alebo ochrana majetku, me sa tolerova a nie je morlnym previnenm.