SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovKOINONIA (spoločenstvo Ducha Svätého)
Zobrazova/Nezobrazova

KKC948

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 9. lnok VERM V SVT CIRKEV VEOBECNړ
     odsek: 5. odsek SPOLOENSTVO SVTCH
odstavec: 
       tma: 

948 Vraz spoloenstvo svtch m teda dva vznamy: spoloenstvo, ie spolon as na svtch veciach(1331) (sancta) a spoloenstvo medzi svtmi osobami (sancti).
Sancta sanctis! Svt veci svtm! zvol celebrant vo vine vchodnch liturgi pri pozdvihovan svtch darov pred podvanm prijmania. Veriaci (sancti) sa ivia Kristovm telom a krvou (sancta), aby rstli v spoloenstve Ducha Svtho (Koinonia) a sprostredkovali toto spoloenstvo svetu.