SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovKĽÚČE OD KRÁĽOVSTVA
Zobrazova/Nezobrazova

KKC551


551 Jei si hne na zaiatku svojho verejnho ivota(858) zvolil dvans muov, aby boli s nm a mali as na jeho poslan. Dal im as na svojej moci a poslal ich hlsa Boie krovstvo a uzdravova chorch (Lk 9,2). Zostvaj navdy pridruen ku Kristovmu krovstvu,(765) lebo prostrednctvom nich on sm riadi Cirkev:
Ja vm dvam krovstvo, ako ho mj Otec dal mne, aby ste jedli a pili pri mojom stole v mojom krovstve, sedeli na trnoch a sdili dvans kmeov Izraela (Lk 22,29-30).

KKC552


552 V zbore Dvanstich m imon Peter prv miesto. (880) Jei mu zveril vnimon poslanie.(153) Vaka zjaveniu, ktor dostal od Otca, Peter vyznal: Ty si Mesi, Syn ivho Boha(442) (Mt 16,16). N Pn mu vtedy povedal: Ty si Peter a na tejto skale postavm svoju Cirkev a pekeln brny ju nepremu (Mt 16,18). Jei Kristus, iv kame, zaruuje svojej Cirkvi, postavenej na Petrovi, vazstvo nad mocnosami smrti. Peter pre vieru, ktor vyznal, zostane neotrasitenou skalou Cirkvi.(424) Jeho poslanm bude stri tto vieru, aby nikdy neochabla, a posilova v nej svojich bratov.

KKC553


553 Jei udelil Petrovi osobitn moc:(381) Tebe dm ke od nebeskho krovstva: o zviae na zemi, bude zviazan v nebi, a o rozviae na zemi, bude rozviazan v nebi (Mt 16,19). Moc kov znamen moc spravova Bo dom, ktorm je Cirkev. Jei, dobr pastier (Jn 10,11), potvrdil toto poverenie po svojom zmtvychvstan: Pas moje ovce (Jn 21,15-17). Moc zvzova a rozvzova znamen pln moc rozhreova od hriechov,(1445) vyhlasova sudky vo veciach uenia viery a vyna disciplinrne rozhodnutia v Cirkvi. Jei udelil tto pln moc Cirkvi prostrednctvom sluby apotolov a osobitne Petra: jedine jemu vslovne zveril ke od Krovstva.(641, 881)