SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovJe pozorné na časné aspekty
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2420

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 7. lnok SIEDME PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: III. Socilne uenie Cirkvi
       tma: 

2420 Cirkev vyna svoj morlny sudok(2032) o ekonomickch a socilnych otzkach, ke to vyaduj zkladn prva osoby alebo spsa du. V morlnom poriadku vychdza z poslania, ktor sa li od poslania politickch autort: Cirkev sa star o asn aspekty spolonho dobra, lebo s zameran na najvyie Dobro, n posledn cie.(2246) Usiluje sa inpirova sprvne postoje vo vzahu k pozemskm dobrm a v spoloensko-hospodrskych vzahoch.