SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovHORLIVOSŤ náboženská
Zobrazova/Nezobrazova

KKC579


579 Tto zsadu zachovva Zkon v jeho plnosti, a to nielen o sa tka jeho litery, ale aj pokia ide o jeho ducha, si farizeji vemi vili. Tm, e ju Izraelu tak zdrazovali, priviedli vea idov za Jeiovch ias ku krajnej nboenskej horlivosti. Ak sa tto horlivos nemala premeni na pokryteck kazuistiku, nevyhnutne musela pripravova ud na ten mimoriadny Bo zsah, ktorm bude dokonal splnenie Zkona jedinm Spravodlivm namiesto vetkch hrienikov.

KKC 2442

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 7. lnok SIEDME PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: V. Spravodlivos a solidarita medzi nrodmi
       tma: 

2442 Nie je lohou pastierov Cirkvi priamo zasahova do organizovania politickho a socilneho ivota. Tto loha je sasou povolania veriacich laikov, ktor z vlastnej iniciatvy spolupracuj(899) so svojimi spoluobanmi. Socilna innos me zaha rozlin konkrtne cesty. M vak vdy by zameran na spolon dobro a zhodova sa s evanjeliovm posolstvom i s uenm Cirkvi. Je lohou veriacich laikov oivova s kresanskou angaovanosou asn skutonosti a ukza sa v nich svedkami a tvorcami pokoja a spravodlivosti.