SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovFormácia tých, čo majú evanjelizovať
Zobrazova/Nezobrazova

KKC428

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: DRUH KAPITOLA VERM V JEIA KRISTA, JEDNORODENHO BOIEHO SYNA
    lnok: 
     odsek: 
odstavec: 
       tma: V SRDCI KATECHZY: KRISTUS

428 Ten, kto je povolan ohlasova Krista, m teda najprv hada vzneenos poznania Krista Jeia. M by ochotn strati vetko, aby zskal Krista a naiel sa v om, aby poznal jeho, moc jeho zmtvychvstania a as na jeho utrpen tm, e sa mu pripodobn v smrti, aby tak nejako dosiahol aj vzkriesenie z mtvych (Flp 3,8-11).